Blog

Dit was 2019... Op naar meer moois in 2020!

Het einde van het jaar is traditioneel het moment om de balans op te maken. Netwerkvorming, fusies, implementaties van nieuwe pakketten, aanpassingen van de werking naar aanleiding van nieuwe regelgeving, ... de ziekenhuiswereld stond niet stil. Ook voor Infohos Solutions was 2019 een goed gevuld jaar. We zetten voor u nog even enkele hoogtepunten op een rijtje!

Jaaroverzicht 2019

1. Start Laagvariabele Zorg

Sinds 1 januari 2019 moeten ziekenhuizen in bepaalde dossiers factureren volgens de regels van Laagvariabele zorg. Dit is een eerste stap in de wijziging van de ziekenhuisfinanciering. De invoering van laagvariabele zorg had een grote impact op de processen in de ziekenhuizen rond facturatie en MKG-codering. De TarFac-klanten werden dit jaar intensief begeleid door het TarFac-team. Zij zorgden er niet enkel voor dat de software aangepast was aan de nieuwe regelgeving. Regelmatig overleg met de klanten om de regelgeving te duiden en de processen hierop af te stemmen en opleidingen rond o.a. ereloonverdeling en LVZ zorgden er ook voor dat alle TarFac-ziekenhuizen tijdig konden factureren onder dit nieuwe stelsel, zonder enige vertraging. 

2. Ziekenhuisapotheken starten met FMD-controles

Ook voor de ziekenhuisapotheken werd in 2019 een nieuwe regelgeving van kracht die een grote impact heeft op de dagelijkse werking. De ‘Falsified Medicine Directive’ (FMD) legt op Europees niveau vast dat voorschriftplichtige medicijnen beveiligd moeten worden tegen vervalsing. Binnen deze maatregel wordt aan de fabrikant gevraagd om een unieke 2D barcode op elke individuele verpakking te voorzien en deze unieke identificatie op een centrale hub te registreren. Aan de apotheker wordt gevraagd om deze code te controleren op de hub en ze als verstrekt te markeren bij afleveren aan de patiënt. Deze maatregel werd op 9 februari van kracht. Na een overgangsperiode startte het FAGG vanaf 1 september met controles op de toepassing van deze maatregelen. Ziekenhuisapotheken die gebruik maken van de Apotheeksoftware van Infohos Solutions kunnen daarvoor gebruik maken van de FMD-module. Deze module is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. De komende maanden wordt deze FMD-module nog verder uitgebreid zodat ziekenhuisapotheken die gerobotiseerd werken hun FMD-controleproces kunnen automatiseren en optimaliseren.

3. Infohos Services wordt Infohos Solutions na management buy-out

Op 1 april 2019 werden de bedrijfsactiviteiten van Infohos Services via een management buy-out overgenomen door 5 managers van het bedrijf. De overname zorgt enerzijds voor continuïteit in producten en dienstverlening voor meer dan 65 Belgische ziekenhuizen en openbare besturen. Daarnaast kan Infohos Solutions een versnelling hoger schakelen door extra te investeren in enkele strategische producten zoals onze oplossing voor de ziekenhuisapotheek, voor tarificatie en facturatie (TarFac) en voor business intelligence voor ziekenhuizen (IHI). Meer weten? Lees de blog met het persbericht over deze overname.

4. Kleine innovaties maken wereld van verschil

Via POM kunnen patiënten hun factuur eenvoudig betalen. Hoe kan het leven van patiënten, zorgverleners of medewerkers van het ziekenhuis gemakkelijker gemaakt worden? Hoe kunnen we administratieve of andere processen vereenvoudigen? Vaak zijn het kleine zaken die het werk eenvoudiger maken. Zo implementeerden we in 2019 in Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze de SMS-herinneringen. Patiënten die vlak voor de vervaldag hun ziekenhuisfactuur nog niet betaalden, krijgen via een automatisch systeem een herinnering per SMS. Dit proces wordt geïnitieerd vanuit Infohos BOEK. Dankzij deze herinnering wordt 60% van de facturen alsnog betaald voor de vervaldag van de factuur, zonder dat er een officiële rappel moet gestuurd worden. Lees er meer over in dit artikel

Ook op de patiëntenfacturen zelf zorgde een kleine aanpassing voor een vlottere betaling. Bij AZ Sint-Jan Brugge-Oostende staat er sinds kort een QR-code op de factuur. Wanneer de patiënt deze QR-code inscant met zijn smartphone komt hij automatisch terecht op de betalingspagina van POM met alle details van de factuur. Via één druk op de knop kan de patiënt dan de betaling uitvoeren via zijn eigen bankapp of via de app van Payconiq/Bancontact. De voordelen van deze implementatie? Hilde Lippens van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende legt het je uit in dit artikel

5. CHR de la Citadelle start met Infohos Apotheek

Op 1 oktober ging CHR de la Citadelle in Luik van start met het Apotheekpakket van Infohos Solutions. Om een apotheek van een ziekenhuis met 897 bedden, drie campussen en meer dan 34.000 opnames per jaar op te starten met nieuwe software is een goede voorbereiding en planning essentieel. Dankzij de goede samenwerking met het projectteam van het ziekenhuis onder leiding van Blaise Delhauteur en Benjamin Pirotte en het projectteam van Infohos Solutions onder leiding van Hilde Claerhout werden alle deadlines gehaald. Meer weten over dit project? Lees deze blog

 

6. TarFac klanten migreren naar Azure

Performante software aanbieden aan ziekenhuizen is enkel mogelijk als deze software ook op technologisch gebied steeds evolueert. Daarom migreerden we in 2019 de servers van alle ziekenhuizen die met TarFac werken als facturatiepakket naar Microsoft Azure, het cloud computing platform van Microsoft. Deze migratie zorgt ervoor dat de performantie van de applicatie nog vergroot wordt en verhoogt de dataveiligheid. De eerste ziekenhuizen die meestapten in dit Azure verhaal waren AZ Oudenaarde en AZ Turnhout. De ervaringen van CIO Tim De Meyere van AZ Oudenaarde en IT-directeur Jo Wouters van AZ Turnhout leest u hier. Ook in 2020 evolueren onze softwareoplossingen verder en zullen andere pakketten gemigreerd worden naar Microsoft Azure. Zo schrijven we verder aan een toekomstgericht verhaal.

 

7. Infohos Academy

De voorbije maanden namen heel wat apothekers uit verschillende ziekenhuizen deel aan de opleidingen van de Infohos Academy. Deze sessies rond o.a. artikelenbeheer, implantaten en traceerbare artikels zorgden niet enkel voor een opfrissing van de kennis rond deze thema's, maar gaf de deelnemers ook de kans om te leren van elkaar door ervaringen uit te wisselen. Ook in 2020 staan er heel wat nieuwe sessies op de agenda. De Infohos Academy zal bovendien niet enkel georganiseerd worden voor gebruikers van Infohos Apotheek. Ook voor andere applicaties voorzien we een opleidingsaanbod. Wil u liever een opleiding op maat van uw ziekenhuis? Ook dat kan in 2020. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie. 

 

8. 1ste Inspiratielunch voor de Ziekenhuisapotheek

 

Op 21 november 2019 ontvingen we meer dan 50 ziekenhuisapothekers, IT-verantwoordelijken, financieel verantwoordelijken, algemeen directeurs, ... uit meer dan 30 Brusselse en Waalse ziekenhuizen op de 1ste Inspiratielunch voor de Ziekenhuisapotheek. In Château de Namur schotelden we hen enkele inspirerende lezingen en een heerlijke lunch voor. Meer weten over deze sessies? Check deze blog

9. Microsoft Gold

Microsoft Gold PartnerMet heel veel trots ontving Infohos Solutions in november het Microsoft Gold Partner label voor Cloud Platformen. Dit label onderstreept de technische knowhow die binnen onze teams aanwezig is. Bedrijven die een Microsoft Gold Partner zijn bewijzen op die manier dat ze de nodige competenties en expertise hebben in de nieuwste technologieën van Microsoft. Op die manier kunnen ze ook hun eigen klanten ondersteunen en begeleiden bij productimplementaties op basis van die nieuwe Microsoft technologieën. Meer weten over dit label? Lees deze blog

 

10. E-invoicing als oplossing voor efficiënt factuurbeheer

Tegen 14 april 2020 zijn publieke instellingen door Europa verplicht om facturen in een elektronisch formaat te kunnen ontvangen. Aangezien elke organisatie die de regelgeving overheidsopdrachten moet naleven, gevat is door deze richtlijn, moeten ook ziekenhuizen e-facturen aanvaarden en verwerken. Deze verplichting brengt echter heel wat voordelen met zich mee! Door een groot deel van de facturatieflow te automatiseren boekt u efficiëntiewinst en bespaart u op de kosten van uw administratief proces. Dat besefte ook AZ Turnhout. Zij stapten in het voorjaar als eerste ziekenhuis volledig over op e-invoicing, zowel voor inkomende als uitgaande facturen. Hiervoor werd een koppeling opgezet tussen hun Infohos BOEK pakket en Arco. Meer weten over de voordelen van e-invoicing? Administratief en financieel directeur Guy Tormans van AZ Turnhout legt het uit in deze blog. In 2020 werken we volop verder aan de automatisering van het bestel-facturatieproces. Een volgende stap in de digitalisering is het digitaal uitsturen van orders vanuit het pakket Economaat en Apotheek. Ook hier wordt een testtraject opgezet met AZ Turnhout. Het ultieme doel is uiteindelijk dat er een automatische matching gebeurt tussen het order en de factuur, waarbij een automatisch boekingsvoorstel wordt gedaan. Dit zal gebeuren op basis van de UBL 2.1 standaard. Hier is het echter cruciaal dat alle betrokken actoren de bestelbonnen en facturen tot in de details op de correcte manier invullen. Via de roadmaps en de blogs houden we u verder op de hoogte van deze ontwikkelingen.