Blog

Wijzigingen bij Recip-e: dematerialisatie voorschriften

In het Actieplan eGezondheid was de dematerialisatie van voorschriften een van de speerpunten. De komende maanden wil Recip-e hierin verdere stappen zetten en wenst het over te gaan naar een volledige dematerialisatie van de ambulante voorschriften. In dit model wordt er geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift meer afgedrukt en meegegeven met de patiënt. Deze dient zich dan naar de Apotheek te begeven en zijn voorschriften op te halen via zijn eID.

Om tot deze dematerialisatie te komen, hebben het Riziv en Recip-e de volgende stappen voorzien:
 

Stap Deadline
Expliciet maken van de geldigheidsdatum van een ambulant voorschrift 1 november 2019
Aanpassing afdruk Bewijs van Elektronisch Voorschrift (inclusief geldigheidsduur) 1 november 2019 - 1 februari 2020
Algemene verplichting tot elektronisch voorschrijven 1 januari 2020
Afleverende applicaties compatibel met versie 1.28 30 april 2020
Extra informatie meesturen in aanmaak van het elektronisch voorschrift 31 mei 2020
Voorschrijvende applicaties compatibel met versie 1.28 31 mei 2020
Gebruik van de SAM2 databank vereist 31 mei 2020
Ambulant voorschrift ophalen via eID Onbekend
Slechts één product toelaten per ambulant voorschrift Onbekend


In dit uitgewerkt dossier op ons Extranet vindt u meer informatie over al deze stappen en de concrete implementatiestappen in Infohos Medicatiebeheer, Meddos en Infohos Apotheek. 

> Lees hier het Recip-e dossier op het Extranet.