Privacy Policy

Home > Privacy Policy
Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Infohos Solutions doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Hier kunt u lezen welke (klanten)gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring wensen te verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.infohos.be en op het daaraan gekoppelde extranet. Dit is de website van Infohos Solutions NV, een vennootschap naar Belgisch recht met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). In deze verklaring vindt u meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Bij vragen kan u zich steeds wenden tot privacy@infohos.be.

Door deze website te gebruiken en/of persoonsgegevens met ons te delen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij uw gegevens verzamelen en verwerken op de manier zoals we hieronder beschrijven. Gaat u hiermee niet akkoord, dan wordt u verzocht om verder geen gebruik te maken van deze website. Indien u via de Website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan Infohos Solutions maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.
 

Welke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken we?

Om de werking van de website te verbeteren verzamelen wij een aantal statistische gegevens. Deze worden automatisch gegenereerd en verwerkt via google analytics. Het gaat hierbij om gegevens zoals IP-adres, locatie, datum, uur, duur van uw bezoek, aantal bezochte pagina’s, de websites van waaruit u doorgeklikt hebt naar deze website, de pagina’s die u bezocht, … Deze gegevens gebruiken we enkel voor statistische doeleinden.

Van zodra u op onze website meer doet dan enkel informatie verzamelen en gebruik maakt van functionaliteiten – zonder hiertoe beperkt te zijn – zoals het contactformulier invullen of een profiel aanmaken op het extranet worden bijkomende gegevens gevraagd, verzameld en verwerkt. De gegevens die hier worden gevraagd zijn beperkt tot uw contactgegevens (naam / voornaam / e-mailadres). Toegang tot het extranet wordt enkel verleend aan natuurlijke personen die werkzaam zijn binnen een organisatie die één of meerdere applicaties van Infohos Solutions gebruikt. Deze toegangscontrole gebeurt op basis van het professioneel mailadres van de gebruiker.
 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Infohos Solutions gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die u doorgeeft. Deze worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.


Deze gegevens worden wel door Infohos Solutions gebruikt voor

  • het beantwoorden van uw vraag door de bevoegde personen binnen de onderneming;
  • het aanmaken van uw gebruikersprofiel op de extranetbibliotheek, waardoor u toegang krijgt tot alle informatie m.b.t. de applicaties van Infohos Solutions die u gebruikt in uw organisatie;
  • promotionele en informatieve acties over Infohos Solutions toepassingen en algemeen sectornieuws;
  • het doorgeven aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.
 
De werknemers van Infohos Solutions NV zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren.
 

Aanpassing van uw gegevens?

Zoals voorzien in de Privacywet heeft u op elk moment het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen of te laten schrappen. Heeft u een profiel op het extranet en wil u bepaalde communicaties al dan niet ontvangen? Dan kan u dit eenvoudig beheren via het extranet. Bovendien vindt u onderaan elke digitale mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.
 

Datalekken

Infohos Solutions doet er alles aan om de website en de gegevens die hierop verwerkt worden te beveiligen. Indien er zich alsnog datalekken zouden voordoen, melden wij dit binnen de 72 uur bij de Privacycommissie.
 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is een techniek om het websitegebruik te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de website bewaard.

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal toegankelijk zijn.
 
Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om in te schrijven voor een nieuwsbrief zodat u niet telkens dezelfde verzoeken voorgelegd wordt.
 
Performantiecookies: deze cookies hebben als doel om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, het aantal weergegeven foutmeldingen,… met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
 
U kunt de cookies beheren door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies te aanvaarden van bepaalde websites. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor het surfgemak en ervoor zorgen dat je surfervaring minder vlot verloopt.
 

Vragen?

Heeft u vragen over het verwerken van uw persoonsgegevens door Infohos Solutions? Dan kan u steeds contact opnemen met het secretariaat via privacy@infohos.be. Telefonisch kan u ons bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 050/20 79 00.
Infohos Solutions heeft het recht deze privacy policy aan te passen. De laatste versie van deze policy dateert van 25 oktober 2018.