Blog

CHR de la Citadelle opgestart met Infohos Apotheek

Op 1 oktober 2019 startte CHR de la Citadelle met Infohos Pharmacie. Deze opstart was het resultaat van maanden intensieve voorbereidingen en samenwerking. CHR de la Citadelle in Luik is een algemeen ziekenhuis met 897 bedden, 654 dokters, 3.587 medewerkers en jaarlijks meer dan 34.000 opnames. In het ziekenhuis, dat drie campussen heeft, werken in de apotheek circa 40 personen.

logo chr de la citadelleOp 1 oktober startte CHR de la Citadelle Infohos Apotheek op met alle functionaliteiten van het pakket. Zo implementeerde men bijvoorbeeld onmiddellijk de mogelijkheden om automatisch te bestellen en het volledig beheer van traceerbare artikels.

Een apotheekpakket is in een ziekenhuis geen losstaande applicatie. Daarom werd op 1 oktober ook de koppeling met het facturatiepakket Oazis actief en een koppeling met het elektronisch voorschrift van XPcare. Deze laatste koppeling wordt momenteel op 13 diensten gebruikt. De andere verpleegafdelingen - die nog geen gebruik maken van XPcare - werken sinds 1 oktober met Infohos Phara. Specifiek voor het OK zal er ook een koppeling opgezet met Exacto. Voor de diensten Intensieve zorgen zullen we het Apotheekpakket koppelen met Metavision.

De opstart op 1 oktober voor al deze pakketten en koppelingen was succesvol door een minutieuze planning, voorbereiding en testing. Dit kon enkel gerealiseerd worden door een intensieve samenwerking tussen het projectteam van Infohos Solutions onder leiding van Hilde Claerhout en het projectteam van CHR de la Citadelle onder de enthousiaste leiding van hoofdapotheker Blaise Delhauteur en IT-manager Benjamin Pirotte.

5 implementatietips van hoofdapotheker Blaise Delhauteur

Opstarten met een big bang vergt veel voorbereiding en planning. Maar het resultaat in CHR de la Citadelle bewijst dat dit mogelijk is. Op de 1ste Inspiratielunch van Infohos Solutions in Namen voor de Ziekenhuisapothekers gaf Blaise Delhauteur aan zijn collega's 5 tips om dergelijke projecten in goede banen te leiden.

  1. Voorzie een projectleider vanuit het ziekenhuis.
  2. Maak gebruik van key-users voor elk domein. Werk hier intensief mee samen. Betrek hen voortdurend en luister naar hun feedback.
  3. Stel een verantwoordelijke aan voor elke koppeling.
  4. Testen, testen en nog eens testen! Ook in productie.
  5. Respecteer de planning en de deadlines.