Blog

Xperthis en Infohos Solutions bundelen krachten voor Belgische ziekenhuizen

Infohos Solutions en Xperthis kondigden in januari 2020 een verregaande samenwerking aan. Door de krachten te bundelen willen beide bedrijven de Belgische ziekenhuizen nog beter kunnen ondersteunen in hun uitdagingen voor de komende jaren. 

De voorbije maanden werd meer dan ooit duidelijk hoe levensbelangrijk een goede gezondheidszorg is voor onze samenleving. Beide bedrijven willen de ziekenhuizen in deze missie bijstaan en hen ondersteunen met de beste oplossingen. Zo kunnen artsen, verpleegkundigen en ondersteunende diensten zich toeleggen op wat echt telt: goede zorg verlenen.  
 
Achter de schermen hebben we de voorbije maanden hard gewerkt om het samenwerkingsverband tussen beide bedrijven verder vorm te geven. Op 4 juni is een belangrijke stap gezet: de twee bedrijven werden ondergebracht in één juridische entiteit 
 
De komende maanden zullen beide organisaties een intensief traject doorlopen om onze werking en oplossingen op elkaar af te stemmen. CEO’s Jan Pollet (Infohos Solutions) en Melchior Wathelet (Xperthis) zullen samen met het directiecomité deze integratie in goede banen leiden. 
 
De twee bedrijven zijn zeer complementair, zowel op geografisch vlak, op vlak van producten als op vlak van kennis van de medewerkers”, zegt Jan Pollet Wat we absoluut gemeen hebben, is de wil om onze producten sneller en beter te doen evolueren, in het belang van de ziekenhuizen. Samen hebben we de middelen en slagkracht om dat te doen.” 
 
De bedoeling is om de integratie rond te hebben tegen begin 2021. Melchior Wathelet‘Operationeel zullen beide bedrijven de komende maanden nog als twee aparte entiteiten blijven werken, maar bij gemeenschappelijke projecten in ziekenhuizen wordt uiteraard al intensief samengewerkt. Alle geplande opdrachten worden opgeleverd volgens de afgesproken tijdslijn, onze huidige processen lopen gewoon door en ook uw vertrouwde contactpersoon blijft op post. Ondertussen gaan wij, samen met alle medewerkers, aan de slag en bekijken we hoe we de synergieën tussen onze oplossingen maximaal kunnen benutten om tot één coherent aanbod te komen.