Apotheek

Home > Logistiek > Apotheek

60% van de Belgische ziekenhuisapotheken gebruikt het Apotheekpakket van Infohos Solutions. Deze softwareoplossing is dan ook ontwikkeld op basis van een jarenlange knowhow die we samen met onze klanten opbouwden. De kennis van de Belgische ziekenhuismarkt, van de specifieke regelgeving en van de werking van de ziekenhuisapotheek zorgt voor een pakket dat u als ziekenhuisapotheek ondersteunt en faciliteert.

 • Van aankoop tot en met facturatie van geneesmiddelen: deze software ondersteunt het volledige proces in één pakket.
 • Integratie met de voornaamste EPD’s, Medicatiebeheerssystemen, ERP- en facturatiepakketten beperken het administratieve werk.
 • Centraal onderhouden artikelencatalogus zorgt voor actuele informatie, aangepast aan de laatste regelgeving en RIZIV-regels.

 

Wat biedt dit pakket u?

Het Apotheekpakket van Infohos Solutions ondersteunt uw volledige apotheekwerking en bestaat uit verschillende modules.

Artikelenbeheer

Infohos Solutions zorgt voor een centraal onderhouden database van artikelen met

 • alle geneesmiddelen op de Belgische markt
 • actieve verbanden, diagnostische middelen, sondevoeding, parafarmacie, …
 • terugbetaalde RIZIV-nummers voor implantaten (ID-codes, notificatiecodes, artsenprestaties, …)

Voor deze artikelen zorgt Infohos Solutions voor het up-to-date houden van alle informatie die u nodig heeft voor de bestelling, distributie, voorschrijfmodule, voorraadbeheer, … Op die manier bespaart u een veel tijd. U hoeft immers zelf de snel veranderende regelgeving rond terugbetalingen en dergelijke niet op te volgen.

Naast deze centraal onderhouden artikelendatabase kan u als ziekenhuis ook zelf artikelen toevoegen.

Voorraadbeheer

Dankzij het Apotheekpakket kan u de stock binnen uw apotheek optimaal organiseren. U heeft op elk moment voor elk artikel zicht op de centrale en decentrale stock. Het Apotheekpakket voorziet ook mogelijkheden voor interne campusbelevering, consignatiebeheer, herverpakking, …

Bestelmodule

De bestelmodule helpt u bij de organisatie van uw bestellingen bij de verschillende leveranciers. Automatisch bestellen is mogelijk via verschillende systemen (verbruik, minimum/maximum stock, piek, gemiddeld dagverbruik, …). Dit kan u per product en per leverancier instellen. Apotheek ondersteunt uw bestelproces ook door een vlotte opvolging van bestelbon tot goedgekeurde factuur.

Distributie

Als apotheek bent u er verantwoordelijk voor dat de juiste medicatie terecht komt bij de juiste patiënt. Per verpleegeenheid zorgt u daarom voor een correcte distributie.

Op basis van het aantal gevalideerde voorschriften maakt u per patiënt en per afdeling een lijst van de noodzakelijke medicatie. Op basis daarvan gaat u medicatie picken, controleren en verzenden.

Werkt u met centrale of decentrale automatisch verdeel- en distributiekasten? Dan zorgt Infohos Solutions dat uw Apotheekpakket hier perfect mee integreert. Zo kan u uw distributie organiseren op maat van uw ziekenhuis.

Administratieve ondersteuning

Binnen uw Apotheekpakket vindt u ook de nodige ondersteuning voor

 • Attestenbeheer
 • Artsenverklaringen
 • Klachtenbehandeling
 • Registers voor verdoving en buitenlands register
 • Tracering
 • Rapportering en analyse

 

Tarificatie en facturatie

Binnen de module Tarificatie van uw Apotheekpakket wordt alle informatie verzameld om wat uitgeleverd werd correct te factureren. Deze informatie wordt doorgestuurd naar het Facturatiesysteem dat u gebruikt.

Phara

Via de decentrale registratiemodule gaat u elektronische toedieningsregistraties uitvoeren door gebruik te maken van barcodes. Dit biedt bv. een oplossing om in uw operatiekwartier snel en efficiënt te registreren welke medicatie u gebruikt voor een patiënt.

Via Phara kan u

 • registreren binnen een bepaald dossier van een bepaalde patiënt
 • koppelt u eenvoudig artsen aan een dossier
 • registreert u via het scannen van barcodes
 • eenvoudig naschriften aanmaken die een specifieke arts kan valideren
 • verwerkt u snel en efficiënt eventuele retours

U kan hiervoor manueel registreren of gebruik maken van een handscanner. Zowel geneesmiddelen als implantaten en medische hulpmiddelen kunnen geregistreerd worden. Voor de implantaten wordt meestal gewerkt met traceerbare etiketten.

Registraties in Phara stromen automatisch door naar het Apotheekpakket. Op die manier kan het stockbeheer en de facturatie van de toedieningen volgens de normale apotheekprocessen verlopen, zonder manuele tussenkomst.

Phara is een optioneel pakket dat u kan gebruiken samen met het Apotheekpakket.
 

Taipan

Interne diensten snel en eenvoudig materiaal laten bestellen bij de Ziekenhuisapotheek of het Economaat? Dat kan via het weborderplatform Taipan.

Op maat van elke dienst bepaalt u

 • welke medische en niet-medische artikels besteld mogen worden
 • de hoeveelheden waarin een artikel kan besteld worden
 • wie mag bestellen

Via de webapplicatie bestelt de eindgebruiker in enkele klikken de gewenste artikels. Transparantie en efficiëntie staan voorop. Weg met de papieren bestelprocessen met een manuele verwerking! De bestelling stroomt automatisch door naar uw Apotheekpakket of uw Economaatpakket van Infohos Solutions en wordt verwerkt volgens de standaardprocessen. De besteller kan via zijn webapplicatie op elk moment de status van zijn bestelling opvolgen.

Taipan is een optioneel pakket dat u kan gebruiken samen met het Apotheekpakket.
 

Integratie Recip-e

Binnen het Apotheekpakket kan u Recip-e integreren. Zo kan u ook medicatie uitleveren aan ambulante patiënten die specifieke medicatie nodig hebben die enkel bij u te verkrijgen is.

FMD

Vanaf 9 februari 2019 bent u als ziekenhuis verplicht om voor alle voorschriftplichtige medicatie een extra controle uit te voeren op de echtheid. Binnen het Apotheekpakket zijn de nodige integraties voorzien om deze handelingen uit te voeren. Voor ziekenhuizen die werken met een gerobotiseerd systeem is een aparte integratie beschikbaar, zodat de robot de FMD-controle kan uitvoeren.