IHI - BI voor ziekenhuizen

Home > Business Software > IHI - BI voor ziekenhuizen

IHI: business software op maat van ziekenhuizen

Rapporten, data-analyse, dashboards… meer dan ooit gebruikt u ze in het ziekenhuis om het beleid te sturen. Maar hoe gaat u aan de slag met alle data die in de verschillende softwarepakketten vervat zit? Hoe trekt u de juiste conclusies? En hoe zorgt u dat uw rapporten steeds gebaseerd zijn op de juiste en meest actuele data?

Infohos Hospital Intelligence, kortweg IHI, biedt u een toepassing om gestructureerd beleidsinformatie aan te leveren op basis van de data die vervat zit in de software van Infohos Solutions. Datakwaliteit staat daarbij voorop. Want enkel op basis van goede data, kan u de juiste conclusies trekken.

IHI is modulair opgebouwd en kan u gebruiken als rapporteringstool in verschillende domeinen: in de boekhouding, de patiëntenadministratie, de apotheek, de personeelsdienst, ….

U kan er dus voor kiezen om IHI in te zetten voor één specifieke afdeling of over verschillende afdelingen en applicaties heen. De oplossing is  bovendien ontwikkeld met het oog op integratie met applicaties van derden. Zo kan u via IHI ook data halen uit andere softwarepakketten en zorgt het voor een verrijking van de rapportagemogelijkheden voor elke ontsloten applicatie.

Via de datamodellen die IHI voor u genereert, heeft u heel wat rapporterings-, dashboard- en analysemogelijkheden. De data kan u gemakkelijk visualiseren en bewerken via draaitabellen in Microsoft Excel. Ook van Microsoft Power BI kan u gebruik maken om trends en patronen aan het licht te brengen.

Dit heeft heel wat voordelen:

  • geen aankoop van dure extra tools
  • gebruiksvriendelijk voor u als eindgebruiker want u kan werken in uw vertrouwde omgeving
  • in één muisklik heeft u toegang tot onderliggende detailinformatie via de drill through mogelijkheden

Alle meetwaarden en dimensies die gebruikt worden in de datamodellen worden bovendien uitgebreid gedocumenteerd. Zo weet u steeds welke data gebruikt zijn en welke definities gehanteerd worden. Dit zorgt voor uniformiteit en vermijd discussies tussen gebruikers. Iedereen werkt immers met dezelfde ingrediënten.

 

Kortom: werken met IHI zorgt ervoor dat

  • de communicatie tussen administratie, dokters en diensthoofden verhoogt door transparante rapporten
  • de betrokkenheid van alle actoren vergroot door de dashboards en analyses
  • de efficiëntie en de performantie in uw ziekenhuis toeneemt door de acties die ondernomen worden op basis van de inzichten die u verwerft uit IHI.