IHI - BI voor ziekenhuizen

Home > Business Software > IHI - BI voor ziekenhuizen

IHI: business software op maat van ziekenhuizen

Infohos Hospital Intelligence, kortweg IHI, biedt u een toepassing om gestructureerd beleidsinformatie aan te leveren op maat van de ziekenhuiscontext. Datakwaliteit staat daarbij voorop. Want enkel op basis van goede data, kan u de juiste conclusies trekken.

Dankzij deze toepassing

  • beschikt u over een centrale, geïntegreerde datawarehouse met ‘one version of the truth’-principe voor alle gegevens over domeinen heen;
  • werkt u met eenduidige definities van begrippen waardoor de transparantie over de verschillende ziekenhuisdomeinen verhoogt;
  • kan u domein overkoepelende strategische en wettelijke rapporteringen voor een ziekenhuis realiseren.

Via de data die IHI voor u genereert heeft u heel wat rapporterings-, dashboard- en analysemogelijkheden. De data kan u gemakkelijk visualiseren in MS Excel of Power BI. Dit heeft heel wat voordelen:

  • geen aankoop van dure extra tools
  • gebruiksvriendelijk voor eindgebruiker die kan werken in zijn vertrouwde omgeving
  • in één muisklik toegang tot onderliggende detailinformatie via de drill trough mogelijkheden

Via IHI is rapportering mogelijk in diverse domeinen: administratie, financiën, logistiek, zorg, hrm, … Door de modulaire opbouw van de oplossing kunnen modules gefaseerd in gebruik genomen worden. De oplossing is bovendien ontwikkeld met het oog op integratie met applicaties van derden. Zo kan u via IHI ook data halen uit andere softwarepakketten.

Kortom: werken met IHI zorgt ervoor dat

  • de communicatie tussen administratie, dokters en diensthoofden verhoogt door transparante rapporten
  • de betrokkenheid van alle betrokken actoren vergroot door de dashboards en analyses
  • de efficiëntie en de performantie in uw ziekenhuis toeneemt door de acties die ondernomen worden op basis van de inzichten die u verwerft uit IHI.