Boekhouding

Home > Financieel > Boekhouding
Volledige ondersteuning voor de ziekenhuisboekhouding.
Deze oplossing, bestaande uit een Windowsapplicatie, biedt een volledige ondersteuning bij het voeren van een ziekenhuisboekhouding. Vertrekkende vanuit het minimum algemeen rekeningenstelsel dat van kracht is voor de Belgische ziekenhuizen, biedt deze toepassing alle noodzakelijke functionaliteiten om te voldoen aan de wettelijke vereisten alsook voor een efficiënte financiële rapportage.
Naast een aantal algemene boekhoudkundige functionaliteiten zoals een analytische boekhouding, analytisch budget, crediteuren-, debiteuren- en thesaurieboekhouding zijn er tevens meerdere specifieke functies voor een ziekenhuisomgeving voorzien. Zo werden er specifieke programma's voorzien voor het beheer van leningen, afschrijvingen en de ziekenhuisinventaris. Tevens werden er vele mogelijkheden ontwikkeld om op een eenvoudige en snelle manier herinneringen te verzenden en de opvolging van dubieuze debiteuren te kunnen doen. Ook werd alles voorzien voor de ereloonverwerking voor geneesheren, het aanmaken van de kostenprijstabel (beddelaken) en de specifieke rapporteringen voor Finhosta.
De toepassing biedt ook vele parametragemogelijkheden. Op basis van de security module kan al dan niet toegang verleend worden tot programma's of rapporten. De toepassing biedt ook standaard de mogelijkheid om alle gegevens en lijsten te exporteren naar Excel of pdf. Ook maken alle integraties en rapporteringen naar de overheid deel uit van de applicatie.
Ondersteuning voor bedrijfsprocessen.
Een belangrijke meerwaarde van het gebruik van de toepassing is de ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Reeds geruime tijd werd voorzien dat bvb. het goedkeuringsproces van facturen werd geautomatiseerd. De applicatie is op deze manier geen stand alone toepassing maar een onderdeel van de ERP+ oplossing die Infohos Services aan de ziekenhuizen aanbiedt.