IDE – Infohos Data Extractor

Home > Business Software > IDE – Infohos Data Extractor

IDE is een tool om data uit de applicaties van Infohos Solutions op een gecontroleerde manier aan te leveren. Dit biedt heel wat voordelen:

 • U bepaalt welke data moet aangeleverd worden.
  De data kan geëxtraheerd worden vanuit verschillende servers en databanken. Zowel het ‘Incremental’ als het ‘Full load’ mechanisme zijn mogelijk. IDE zorgt ervoor dat deze steeds correct wordt aangeleverd, ook bij wijzigingen aan de brondatabank.
 • U bepaalt wanneer en hoe frequent deze data aangeleverd wordt.
  Het scheduling-mechanisme gebeurt via SQL Agent. Zo kunnen we instellen dat de data opgehaald wordt op momenten dat de brondatabanken niet voor operationele zaken gebruikt worden.
 • U behoudt de controle.
  Er is een versie-beheer van de verschillende data-queries. Logging en Monitoring zijn standaard aanwezig. Er wordt een alert-mail uitgestuurd bij onregelmatigheden.
 • U kan nadien gemakkelijk aan de slag met de bestanden.
  De bestandsnaam en de plaats van de output kan variabel ingesteld worden. Het resultaat wordt aangeleverd via flatfiles in CSV-formaat. Deze bestanden kan u gemakkelijk raadplegen/bewerken in Excel of andere toepassingen.

De Infohos Data Extractor (IDE) is ontwikkeld met behulp van Microsoft tools:

 • De achterliggende database is een SQL Server database.
 • Het extract-mechanisme is gebaseerd op SQL Server Integration Services.

Meer informatie? Uw accountmanager helpt u graag verder en bespreekt met u de mogelijkheden van IDE voor uw ziekenhuis.