Integratiesoftware

Home > Business Software > Integratiesoftware

Het applicatielandschap binnen een ziekenhuisomgeving gaat op vandaag vaak gebukt onder een historisch gegroeide complexiteit. Denken we bijvoorbeeld maar aan het traag of niet doorstromen van gegevens tussen applicaties, wat telkens opnieuw een zoektocht is naar die ene tussenschakel die heeft gefaald. Voor de eindgebruiker is datadoorstroming tussen verschillende applicaties een vereiste, data consistente over applicaties heen blijkt vanzelfsprekend. Het belang van een sterk beheerbaar integratiegeheel wordt dan ook steeds groter. Hierbij zijn eenvoud, flexibiliteit en standaardisering belangrijke sleutelwoorden.

Innovatie

Om te kunnen voldoen aan deze hoge verwachtingen is innovatie essentieel. Hierbij kan technologie een middel zijn om de visie van uw zorginstelling naar de praktijk te vertalen. De nieuwe state-of-the-art technologie biedt u de mogelijkheid om losse componenten te integreren tot één coherent samenhangend geheel dat functioneert als één grote virtuele applicatie.

Quality of service

Een degelijk integratiebeleid moet leiden tot een hogere quality of service. Dit houdt onder meer in:

  • stabiele en snelle doorstroming van informatie doorheen verschillende applicaties;
  • opvolging en monitoring van koppelingen waarbij proactieve notificatie bij problemen van cruciaal belang is;
  • een hoog plug and play gehalte wat ervoor zorgt dat een nieuwe applicatie op een relatief eenvoudige en snelle manier gekoppeld kan worden;
  • elke applicatie gebruikt zijn eigen standaarden en wijzigingen in berichtformaten worden op het integratieplatform opgevangen.

 

Implementatie-ervaring

Infohos Solutions heeft de afgelopen jaren een uitgebreide ervaring opgebouwd op het vlak van integraties in een ziekenhuisomgeving. Bij dergelijke projecten vertrekken we steeds vanuit de visie en verwachtingen van het ziekenhuis, wat in een eerste fase leidt tot een analyse van de bestaande integraties. Van zodra de bestaande datastromen geanalyseerd zijn, wordt in nauwe samenwerking met het ziekenhuis de knelpunten blootgelegd. De voorgestelde verbeteringen en optimalisaties kunnen dan in een volgende fase vertaald worden naar een technische uitwerking waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan het voorzien van tools voor monitoring of tracering en opnieuw doorsturen van berichten.

Op technisch vlak werkt Infohos Solutions met de best practices en standaarden die vandaag op de markt gekend zijn. Als integratieplatform geeft Infohos Solutions de voorkeur aan Microsoft BizTalk Server. Redenen hiervoor zijn onder meer de uitgebreide mogelijkheden en maturiteit van het product, alsook de uniformiteit met bestaande Microsoftproducten. Verder is er specifiek voor de gezondheidzorg een extra module ontwikkeld om snel BizTalk oplossingen te kunnen bouwen.

Ook binnen uw ziekenhuis kan de implementatie van een integratieplatform leiden tot belangrijke voordelen. Hierbij denken we concreet aan elementen die leiden tot een reductie van de onderhoudskosten: nl. de verhoging van stabiliteit, het meer beheerbaar maken van zowel HL7 als andere integraties, een betere centrale opvolging van bestaande koppelingen. Dergelijke projecten kunnen geïnitieerd worden vanuit een Proof-Of-Concept, of kunnen groter gezien worden waarbij een groepering van koppelingen door Infohos Solutions op het platform worden aangesloten.