Medicatiebeheer

Home > Zorg > Medicatiebeheer

Geneesmiddelen vormen een wezenlijk onderdeel in het verzorgingsproces van een patiënt. Een onderdeel waarbij een kleine fout grote gevolgen kan hebben. De toepassing MedicatieBeheer heeft als doel om een kwalitatieve ondersteuning te bieden voor de arts, verpleegkundige en apotheker.

Elektronisch voorschrift

De toepassing biedt de voorschrijver op een gebruiksvriendelijke en performante manier meerdere mogelijkheden om geneesmiddelen voor te schrijven. De nauwe integratie met de apotheektoepassing van Infohos Services biedt u de mogelijkheid om direct informatie te krijgen over het ziekenhuisformularium. Ook kunnen attesten onmiddellijk afgewerkt worden. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met nog lopende attesten, zodat de administratie op dat vlak kan vereenvoudigd worden. Op een heel eenvoudige manier kunnen opbouw-/afbouwschema's, infusen of sets voorgeschreven worden. Tevens worden er meerdere hulpmiddelen zoals het heropstarten van medicatie van een vorige opname of de controle op interacties en allergieën aangereikt. Het programma voorziet in een volledig opvolgsysteem rond thuismedicatie. Op basis hiervan is ten alle tijde informatie ter beschikking over de onderhoudsmedicatie. Dit kan ook gebruikt worden bij het opstellen van de medicatietherapie bij het ontslag van de patiënt.

Automatisch distributieproces

Een tweede belangrijk kwaliteitselement dat wordt bereikt met de implementatie van de toepassing MedicatieBeheer is de individuele geneesmiddelendistributie. Hierbij wordt aan de ziekenhuisapotheker een duidelijk en volledig overzicht gegeven op de medicamenteuze therapie van de patiënten. De validatie van een medicatievoorschrift zal de aflevering van geneesmiddelen voor een patiënt aansturen, rekening houdende met het gekozen distributieschema. Als ziekenhuisapotheker heeft u steeds een overzicht van alle medicatiegebonden handelingen voor een patiënt. Tevens wordt de nodige ondersteuning voorzien om aan een efficiënt patiënt- en afdelingstockbeheer te doen.

Toedieningregistratie

Eén van de taken van de verpleegkundige mbt medicatie is toedieningregistratie. Deze registratie kan op een heel gebruiksvriendelijke manier uitgevoerd worden aan het bed van de patiënt. Dit zorgt dan ook voor een kwaliteits- en efficiëntieverhoging. Daarnaast stuurt deze toedieningregistratie zowel de geneesmiddelendistributie, de tarificatie alsook de MVG2-registratie voor de rubrieken H100 - H500, D300 en D400 aan. Ook voor de verpleegkundige zijn er meerdere bijkomende hulpprogramma's voorhanden. Naast deze 3 grote functionele blokken voorziet MedicatieBeheer nog in algemene elementen zoals de tracering van alle activiteiten binnen de toepassing en het opmaken van een ontslagbrief. Verschillende rapporten en lijsten bieden u de nodige ondersteuning. Ook werd de nodige aandacht besteed aan het voorzien van een Noodprocedure. Deze module zorgt ervoor dat er voor de volledige medicatietherapie een pdf-document zal aangemaakt worden. Ook zijn de nodige ontwikkelingen gedaan om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van de mogelijkheid om de voorschriften elektronisch te laten valideren door het e-health platform.