MZG

Tweemaal per jaar moeten ziekenhuizen aan de FOD Volksgezondheid de administratieve MZG-rapportering doorgeven. De MZG-webtoepassing van Infohos Solutions helpt u om deze rapportage zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk op te maken.

Op aangeven van uw MZG verantwoordelijke haalt MZG data op uit verschillende toepassingen bv. uit

  • Patiëntenadministratie
  • Facturatie
  • EPD
  • Medicatiebeheer

Deze data kunnen komen uit andere applicaties van Infohos Solutions maar eveneens uit pakketten van andere softwareleveranciers.

Al deze data worden verwerkt volgens een bepaalde business logica en op basis daarvan worden de MZG files aangemaakt.

In MZG-module worden bepaalde pre-controles uitgevoerd zodat de kwaliteit van de 27 bestanden die het ziekenhuis moet aanleveren op voorhand gecontroleerd wordt. De MZG-verantwoordelijke krijgt een controlelijst van eventuele fouten.

Van zodra alles klaar is krijgt de MZG verantwoordelijke een ZIP-file met alle bestanden die opgeladen moeten worden via Portahealth.