PADM

De toepassing NPADM biedt ondersteuning voor volgende processen rond de zorgverlening in het ziekenhuis:
  • Het administratieve proces door het beheer van patiënt-, contact- en andere gegevens (derdebetalergegevens, oplegregeling, ...)
  • Het logistieke gedeelte van het zorgproces door de registratie van opname- en consultatiegegevens
  • Het facturatieproces door een automatische integratie van Carenet en de registratie van verstrekkingen, algemene kosten en vervoerskosten zowel online als via import

Om aan de steeds strengere eisen van de overheid te voldoen en interessante informatie aan de beleidsorganen van het ziekenhuis te leveren, wordt eveneens een efficiënte en correcte MKG-registratie gefaciliteerd.

Patiënt

De eerste stap in het administratieve proces is de creatie en identificatie van de patiënt, met maximale aandacht voor ingave van unieke en correcte gegevens.

Tal van controles, in combinatie met het elektronisch uitlezen van de eID-kaart, beperken foutieve creatie van patiënten tot een minimum.

Dossier

Het administratieve dossier is in NPADM het ankerpunt in het logistieke proces waar gegevens omtrent de zorgverlening aan de patiënt verzameld worden.  Het dossier omvat naast prestaties (labo, radiologie, consultaties….), algemene en vervoerskosten, opname- en ontslagparameters ook gegevens over wie zal instaan voor de betaling van het dossier (derdebetalergegevens en oplegregeling).

De onthaalfunctie omvat de creatie van patiëntendossiers en dit voor zowel consultaties, daghospitalisaties als andere opnametypes zoals bv. spoedgevallen.

Het registreren van een consultatie (contact), opname, mutatie of ontslag gebeurt op een voor de gebruiker intuïtieve en praktijkgerichte manier. Bij deze handelingen is de nodige rapportering voorzien: overzichtslijsten, foutenlijsten, documenten en elektronische gegevensuitwisseling (bv. Carenet) werden geïntegreerd.

 

Minimale Klinische Gegevens

De module MKG faciliteert een registratie van de MKG-codes in het administratief dossier van de toepassing NPADM.


Voor een efficiënte ICD10-codering werd de codeertoepassing Codefinder™ van de firma 3M geïntegreerd in de registratietoepassing en wordt de MKG-gebruiker maximaal ondersteund bij het coderen door een aantal belangrijke functionaliteiten zoals de mogelijkheid tot registreren en consulteren van de voorgeschiedenis, kopiëren van diagnosen en ingrepen ...